Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Zerdüşt’ün yaşamına ilişkin tarihleri tam olarak tespit etmek imkânsızdır; ancak araştırmacıların çoğunluğu peygamberin on-onbir ve altıncı yüzyıllar arasında yaşadığını varsayıyorlar. Zerdüşt’ün çocukluğu ve sonraki yaşamına dair geleneksel anlatılar mucizelerle doludur. Örneğin, ağlayarak değil de, gülerek doğduğu söylenir. Aynı zamanda hem bir rahip hem peygamber olan, dinin tek kurucusu Zerdüşt otuzlu yaşlarında vahiy almıştır. Zerdüştlük, peygamberin yaşadığı dönemde yaygın değildi. Batı İran’da, Medya’da Zerdüştlüğün vaizleri, üyeleri sadece Medyalıların değil Perslerin arasında rahip olan magi rahip topluluğuylu karşılaştılar. Araştırmacılar, bu yeni fikirlerin magilerden gelen itirazlarla karşılaştığına inanıyorlar.

Zerdüştlük-dünyanın en eski vahiy dini- yaklaşık MÖ altıncı yüzyıldan MS yedinci yüzyıla kadar Yakın ve Ortadoğu’nun büyük bir kısmında kesintisiz hüküm sürmüş olan üç İran İmparatorluğunun dini idi. İran’ın MS Araplar tarafından işgal edilip Zerdüştilerin İslamiyete geçmeye zorlanmalarından sonra, Zimmi statüsüne sahip oldular. On-onbirinci yüzyıllarda kaçıp Batı Hindistan’a yerleşen Zerdüşti grubuna Parsiler ve İran’da kalan küçük Zerdüşti grubuna da Gabarlar denilmektedir.

MÖ 549 yılında Akamenidli II. Cyrus’un (Büyük) (559-530) liderliğinde Persler ilerleme kaydederek Medya’yı işgal ettiler ve Pers İmparatorluğunu kurdular. Pers kraliyet yazıtlarından Behistun Yazıtından, I. Darius’un (522-486) yönetimi altında Ahura Mazda’nın Yüce tanrı olduğunun resmen kabuledildiği biliniyor. Sasaniler devrinde (yaklaşık 224) ise Zerdüştlük devlet dini oldu. Şu anda resmi olmayan tahminlere göre dünyada yaklaşık 200,000 Zerdüşti bulunmaktadır. İslamiyetten önce, Zerdüştlük çeşitli dönemlerde resmi bir din olarak statü sahibi oldu, ancak sekizinci-onuncu yüzyıllarda Zerdüştiler baskılara maruz kaldılar ve bir kısmı İran’ı terk edip Hindistan’ayerleştiler.

Zerdüşt - Kitêbên din ên nivîskar / Diğer Kitapları

Kapat
UA-179024399-1