Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

(1859 Prostějov/Moravya – 1938 Freiburg i. Br.) Alman filozof ve matematikçi. 20. yy. Batı felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri ve fenomenolojinin kurucusudur. (1868) Viyana’nın Leopold kenar mahallesinde Ortaokulu ve (1876) Olomouc’da Alman lisesini bitirdi. (1876) Leipzig Üniversitesi’nde W. Wundt’un yanında Astronomi, Matematik, Fizik ve Felsefe okumaya başladı. (1878) Berlin Üniversitesi’nde Matematik (K. Weierstraß / L. Kronecker) ve Felsefeye (F. Paulsen) devam eder. (1881) Viyana Üniversitesi’nde Matematik öğrenimini Weierstaß’ın öğrencisi Leo Königsberger’in yanında tamamlar. (1882) Matematik dalında “Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung” üzerine doktorasını verir; askere gider; farklı işlerde çalışır ve dönemin önde gelen filozoflarından Franz Brentano’nun yanında felsefe eğitimini alır. (1886) Din değiştirerek Hıristiyan olur ve Edmund Gustav Albrecht Husserl adını alır; Brentano’nun öğrencisi psikolog ve müzik araştırmacısı Carl Stumpf’un yanında habilitasyon tezini yazmak için Halle Üniversitesi’ne gider; (1887) “Über den Begriff der Zahl” başlıklı tezini savunur; nişanlısı Malvine Charlotte Steinschneider ile Protestan geleneklerine göre evlenir. (1891) “Philosophie der Arithmetik” adlı eseriyle ünlü mantıkçı Frege’nin dikkatini çeker. (1900) “Logische Untersuchungen” adlı büyük eserinin ilk cildi yayınlanır ve (1901) Göttingen Üniversitesi’nde çalışmaya başlar; dinleyicileri arasında Ingarden ve Plessner vardır; burada Dilthey, Scheler, Koyré ve Jaspers gibi filozlarla tanıştı. (1913) “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung” adlı yıllığı yayına hazırlar ve “Ideen” adlı temel eserinin ilk cildi yayınlanır. (1916) Birinci Dünya Savaşına katılan oğlu Wolfgang ölür; Husserl öncü yeni-kantçılardan Heinrich Rickert’in halefi olarak Freiburg Üniversitesi’ne atanır; öğrencileri arasında Jaspers, Anders, Lévinas, Kaufmann, Marcuse, Landgrebe, Becker, Löwith, Stein, Fink, Schütz, Hering ve Patocka vardır. Doçent Heidegger’in ders görevlendirmesi için dilekçe verir ve kabul edilir. (1918-19) “Freiburger phänomenologische Gesellschaft“ kurulur. Felsefe bölümündeki 1. Seminer’de Heidegger’in asistan olarak çalışmasını fakülte nezdinde sağlar. (1926) Vaktini Todtnauberg’te geçirir ve Heidegger’in Sein und Zeit eseri burada Yıllık için düzeltilir (1928) Emekliye ayrılır ve halefi, Martin Heidegger olur. “Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins” başlıklı dersleri Heidegger tarafından derlenip yayımlanır. (1929) Husserl için Festschrift, Heidegger tarafından takdim edilir; Husserl Paris’te konferanslar düzenler ve Méditations Cartésiennes yayımlanır Lévinas çevirisiyle; Fransa’da Merleau-Ponty ve Sartre’ı etkiler. (1933) Amerikan, ‹ngiliz ve Fransız akademilerinden çeşitli ödüller alır, ama Nazilerin iktidarı ele geçirişinden sonra işi engellenir ve mecburi izin verilir; (1935) Almanya dışında vermek zorunda kaldığı Viyana ve Prag konferansları, “Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie” başlıklı tamamlanmamış dev eserine dönüşür. (1936) “Ari ırkı”ndan olmamakla damgalanır; öğretim hakkı elinden alınır ve Paris’teki uluslararası felsefe kongresine katılması engellenir. (1937) Freiburg Loretto sokağındaki evini terk etmek zorunda kalır. (1938) Husserl ölür. Yayımlanmamış 40.000 el yazmasının Nazilerin eline geçmemesi için P. Herman Leo Van Breda sayesinde Leuven’de Husserl Arşivi’nin kurulmasıyla kurtarılır. Birçok Avrupa şehrinde Husserl Arşivi kurulur. 1950’den beri devasa külliyatı, Husserliana adı altında hâlâ yayınlanmaktadır.

Edmund Husserl - Kitêbên din ên nivîskar / Diğer Kitapları

Kapat
UA-179024399-1