Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

1909’da Kürdistan’a seyahat etmeden  önce  İran’da -görünüşte masrafları kısmak amacıyla- bir bankada çalıştı. Halepçe’demeşhur bir yönetici olan Adile Xanım onu katip olarak yanınaaldı. Avustralya’da  Lynette Lindfield ile tanışıp evlendikten sonra1919 yılında Güney Kürdistan’a Birleşik Krallık adına yöneticilikyapmak için döndü. Bu sırada önceki bağlantılarını kullanarakcivardaki aşiretlerin güvenini kazandı. 1923 yılında denizdetüberkülozdan öldü.

E. B. SOANE TARAFINDAN YAZILMIŞBASILI ESERLERİN BİBLİYOGRAFYASI- A Southern Kurdish Folksong in Kermanshah Dialect (Kirmanşah Lehçesinde Bir Güney Kürdistan Halk Şarkısı) Journal Royal Asiatic Society. 1909, s. 35-51.- Notes on a Kurdish Dialect, the Shadi Branch of Kermanji. (Kürtçenin Bir Lehçesi Üzerine Notlar, Kurmancinin Şadi Kolu), Journal Royal Asiatic Society, 1909, s. 895-921.- Notes on a Kurdish Dialect, Sulaimania (Southern Turkish Kurdistan) (Bir Kürt Lehçesi Üzerine Notlar, Süleymaniye (Türkiye Kürdistanı’nın Güneyi)) Journal Royal Asiatic Society, 1912, s. 891-940- To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise. With Historical Notes of the Kurdish Tribes and Chaldeans of Kurdistan (Kürdistan ve Mezopotamya’ya Gizli Yolculuk. Kürdistan’daki Kürt Aşiretler ve Keldanilere İlişkin Tarihsel Notlar.) Londra, 1912.- Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language (Kurmanci Dilbilgisi veya Kürt Dili), Londra, 1913. s. xiii, 289.- Elementery Kurmanji Gramer (Temel Kürtçe Dilbilgisi), Bağdat, 1919, s. 197.- Kitab i Awalamani Qiraat i Kurdi, ed. E. B. Soane (El Kitabı), Bağdat, 1920.- A Short Anthology of Guran Poetry (Goran Şiir Antropolojisine Giriş), Journal Royal Asiatic Society, Ocak, 1921, s. 57-81.- Notes on the Phonology of Southern Kurmanji (Güney Kurmancisinin Fonolojisine İlişkin Notlar.) Journal Royal Asiatic Society, Nisan, 1922, s. 191-226.- The Tale of Suto and Tato "Kurdish Text with Translation and Notes, By B. Nikitine and the late Major E. B. Soane. ("Suto ile Tato’nun Hikâyesi:" Çevirisiyle Birlikte Kürtçe Metin ve B. Nikitine ve Merhum Binbaşı E. B. Soane tarafından yazılmış Notlar.) Bulletin, School of Oriental Studies. C. III, Pt. I, 1923.

E. B. Soane - Kitêbên din ên nivîskar / Diğer Kitapları

Kapat
UA-179024399-1